Toate comenzile intregistrate intre 01.05-07.05 vor fi procesate si livrate incepand cu 08.05.

Termeni si conditii

 

1. Termeni și definiții

2. Condiții și dispoziții generale 

3. Politica de vânzare online

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal/ politica de confidențialitate

5. News letter și comunicări cu caracter comercial informativ

6. Drepturi de autor 

7. Dispoziții finale  

Domeniul workingup.ro  este administrat de societatea CS SALES &MARKETING S.R.L. o societate cu răspundere limitată cu  personalitate juridical română , cu sediul în BUCUREȘTI ,  Str. Coriolan Caius Marcius 29 , înmatriculată în  Registrului Comerțului  de pe lângă TRIBUNALUL București  sub nr. J40/4662/2020,  cod unic de înregistrare(CUI) 42465605, atribut fiscal RO.

 

 

 

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

 

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, următorul înțeles:

 

www.workingup.ro este proprietatea societății CS SALES &MARKETING S.R.L. 

 

VÂNZĂTOR – prin intermediul siteul WorkingUP .ro - CS SALES &MARKETING S.R.L așa cum va fi denumit in continuare 

 

SITE – magazinul online este gazduit la adresa web www.workingup.ro  si subdomeniile acestuia

 

 

 

CONȚINUT are următoarea definiție: 

 

toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui mesaj trimis Utilizatorilor sau Clienților prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele acestora, practicate de către Vânzător pe Site sau de către un partener contractual al acestuia, într-o anumită perioadă; date referitoare la Vânzător.

 

 

 

BUNURI – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Clientului ca urmare a încheierii Contractului.

 

 

 

UTILIZATOR - persoana fizică care are sau obține acces la Conținutul Site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Vânzător (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Vânzător și acesta, respectiv prin crearea și utilizarea unui Cont pe Site.

 

CLIENT - Utilizator care efectuează o Comandă pe site, prin intermediul unui Cont sau folosind opțiunea de Comandă fără Cont

 

COMANDA - document electronic, generat ca urmare a accesării Site-ului de către un Client, prin care Clientul transmite Vânzătorului intenția de a achiziționa Produse de pe Site, cu indicarea expresă a acestora, la prețul și în conditiile menționate pe Site. Rezervarea unui Produs disponibil pe Site, fără finalizarea Comenzii, nu reprezintă o Comandă.

 

COMENZI - Lista comenzilor adăugate pe site de către Utilizatori/Clienți regăsită în Contul de Client al Utilizatorului/Clientului.

 

CONT - ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur Utilizator accesul la zone restricționate ale Site-ului.

 

FAVORITE - secțiunea din Contul utilizatorului care permite Utilizatorului/Clientului să creeze liste cu Produse și Servicii pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții. Utilizatorul va beneficia de serviciul de urmărire a Produselor și Serviciilor adăugate, și va primi Comunicări Comerciale de la Vânzător legat de produsele adăugate în lista de Favorite, daca Clientul si-a exprimat consimtamatul in acest sens.

 

LISTA - secțiunea din Favorite în care Utilizatorul/Clientul poate adăuga Produsele și Serviciile pe care dorește să le urmărească în vederea unei eventuale achiziții

 

COȘ DE CUMPĂRĂTURI - secțiune din Contul de Client care permite Utilizatorului/Clientului să adauge Produse sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment dat. În cazul în care Produsele și Serviciile nu sunt achiziționate în momentul adăugării, prin efectuarea Comenzii, Utilizatorul/Clientul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Produselor și Serviciilor prin primirea de Comunicări Comerciale din partea acestuia, daca Clientul si-a exprimat consimtamantul in acest sens.

 

PRODUSE CUMPĂRATE RECENT - secțiune din Contul de Client în care Utilizatorul/Clientul poate viziona produsele Cumpărate folosind acel cont de Client.

 

COMENTARIILE ȘI REVIEW-URILE MELE - secțiune din Contul de Client în care Utilizatorul/Clientul poate viziona Comentariile și Review-urile adăugate de acesta pe site.

 

COMENTARIU - mențiune lăsată de un Utilizator/Client, pe marginea unui Produs, a unui Review sau a unui alt Comentariu.

 

REVIEW - evaluare scrisă de către Beneficiarul sau Deținătorul unui Produs sau Serviciu de pe site.

 

CONTRACT - reprezinta o Comandă confirmată și acceptată de către Vânzător.

 

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

 

NEWSLETTER - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS), cu privire la Produsele și/sau promoțiile desfășurate de către Vânzător într-o anumită perioadă.

 

COMUNICĂRI COMERCIALE - orice tip de mesaj/notificare (email/SMS/telefon/push notification/ web notification) care pot conține informații generale sau tematice, informații, oferte sau promoții cu privire la produsele adăugate în coș, a produselor salvate în Lista de Favorite, informații cu privire la Servicii și Beneficii, precum și alte comunicări comerciale precum sondaje de opinie sau promovarea unor servicii și produse noi.

 

UTILIZARE ABUZIVĂ - reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii Vânzătorului sau societăților afiliate acestuia.

 

UTILIZATORII/CLIENȚII acestui Site sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare următoare.

 

 

 

2. DISPOZIȚII GENERALE

 

2.1. Prezentul Document stabilește termenii și condițiile de utilizare a Site-ului și/sau a Conținutului acestuia de către Utilizator și/sau Client.

 

2.2. Folosirea în orice mod, accesarea, vizitarea și/sau vizualizarea Conținutului Site-ului, respectiv lansarea de Comenzi pe Site, implică aderarea Utilizatorului și/sau a Clientului la acești ”Termeni și Condiții”, cu excepția cazului în care Utilizatorul/Clientul vor fi fost informați că, pentru conținutul respectiv, se aplică condiții de utilizare distincte.

 

2.3. Utilizatorul/Clientul este unic răspunzător pentru toate activitățile care decurg din folosirea Site-ului/Conținutului acestuia. Utilizatorul/Clientul va răspunde pentru încălcarea prezentului Document și utilizarea Site-ului cu nerespectarea acestuia, pentru încălcarea drepturilor CS SALES &MARKETING S.R.L.  și pentru orice daune provocate Site-ului, Conținutului acestuia, societății CS SALES &MARKETING S.R.L.  sau oricărui colaborator sau partener contractual al acesteia, indiferent de natura daunelor astfel produse, fiind obligat la acoperirea întregului prejudiciu astfel produs. În cazul în care Vânzătorul descoperă neregularități și/sau încălcări de orice fel a prevederilor din prezentul Document care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Societății, aceasta își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau bloca accesul Clientului la Conținut. În acest caz, Utilizatorul sau Clientul se poate adresa Departamentului Relații cu Clienții al Vânzătorului pentru a primi justificările necesare în legătură cu măsurile adoptate în sensul prezentului articol și data de la care acestea au fost sau vor fi aplicate.

 

2.4. Utilizatorul/Clientul își poate revoca acordul cu privire la conținutul prezentului Document oricând va considera de cuviință, prin contactarea CS SALES &MARKETING S.R.L.  la datele de contact indicate pe Site sau prin exprimarea intenției de revocare prin intermediul opțiunilor existente pe Site sau în cuprinsul mesajelor primite de către Utilizator/Client, destinate special acestui scop.

 

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la serviciile oferite de CS SALES &MARKETING S.R.L. prin intermediul Site-ului și la primirea newslettere-lor și/sau comunicărilor din partea CS SALES &MARKETING S.R.L.  de orice natură (poștă electronică, apel telefonic, SMS, etc).

 

2.6. Ca urmare a neacceptării acestor ”Termeni și Condiții”, CS SALES &MARKETING S.R.L.  va șterge toate datele ,fără excepție, care fac referire la Utilizator/Client din baza de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte părți daune-interese.

 

2.7. Plasarea unei comenzi de către client este considerată ca o cerere de încheiere a contractului de vânzare cu CS SALES &MARKETING S.R.L. Contractul de vânzare cu CS SALES &MARKETING S.R.L.  se încheie la data acceptării comenzii de către Vânzător, conform prevederilor cuprinse în termenii și condițiile de pe site.

 

2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat cu privire la acești ”Termeni și Condiții” pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va fi achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de CS SALES &MARKETING S.R.L..

 

2.9. Acest Site este adresat Utilizatorilor/Clienților persoane fizice cu varsta minimă de 16 ani, cărora nu le-a fost interzis accesul pe Site, indiferent de motivul care a stat la baza respectivei interdicții  și profesioniștilor ( persoane juridice saualtor entitați asimilate acestora) . Prin transmiterea unei Comenzi, Clientul confirmă că a citit și a acceptat Termenii și Condițiile și că îndeplinește condițiile pentru formularea respectivei Comenzi.

 

 

 

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

 

3.1. Dispoziții generale

 

3.1.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi este permisă oricărui Utilizator și/sau Client.

 

3.1.2. În baza înregistrării clienților pe www.WorkingUP.ro , va fi creat un cont de client, care poate fi utilizat pentru cumpărături în magazinul online www.WorkingUP.ro  (denumit în continuare "Contul de utilizator"). În cazul în care interfața web permite magazinului, clientul poate, de asemenea, să comande bunuri fără a fi necesară înregistrarea din interfața web a magazinului.

 

3.1.3. În momentul în care utilizatorul se înregistrează pe site și comandă bunuri, acesta trebuie să furnizeze toate datele corect. Orice modificare a datelor clientului, vor fi afișate în Contul de utilizator. Datele furnizate de Client în Contul de utilizator la momentul plasării unei comenzi vor fi considerate cele corecte de către Vânzător.

 

3.1.4. Accesul în Contul de utilizator este asigurat prin numele de utilizator și parola pe care utilizatorul a folosit-o la crearea contului. Utilizatorul este obligat să păstreze confidențialitatea datelor necesare pentru a-și accesa Contul de utilizator și recunoaște că niciuna dintre entitățile implicate în operarea site-ului www.WorkingUP.ro nu este responsabilă pentru încălcarea acestei obligații de către client/utilizator.

 

3.1.5. Clientul nu are dreptul să permită utilizarea Contului de utilizator de către terți.

 

3.1.6. Contul de utilizator poate fi anulat,la alegerea Vănzătorului ,  mai ales atunci când clientul nu își utilizează mai mult timp acest cont sau în cazul în care clientul își încalcă obligațiile care îi revin în baza Contractului de vânzare (inclusiv termenii și condițiile disponibile pe site-ului).

 

3.1.6. Clientul înțelege că este posibil ca accesarea Contului de utilizator să nu fie posibilă în anumite cazuri, în special în cazul în care se execută lucrări ceea ce privește întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului Vânzătorului, întreținerea componentelor hardware și software ale unor terțe părți.

 

3.1.7. Fiecare Client poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Clienți/Utilizatori.

 

3.1.8. Pentru motive justificate, CS Sale&Marketing SRL  își rezervă dreptul de a limita posibilitatea Clientului/Utilizatorului de a lansa Comenzi pe Site și/sau de a utiliza anumite modalități de plată și/sau de a șterge sau restricționa Contul acestuia, în cazul în care consideră că, prin conduita sau activitățile Clientului/Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel  și/sau Site-ul. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Vânzătorului pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

 

3.1.9. Accesând Site-ul, Utilizatorul este responsabil pentru toate operațiunile efectuate de acesta prin accesarea Contului și parolei personale. Vânzătorul  nu răspunde pentru greșelile intervenite ca urmare a folosirii neglijente a Contului și parolei Utilizatorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, CS SALES &MARKETING S.R.L nu răspunde pentru securitatea și confidențialitatea contului și parolei Utilizatorului in acest context.

 

3.2. Produse

 

3.2.1. Vânzătorul poate publica pe Site informații despre produse și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Societatea are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

 

3.2.2. Produsele achiziționate prin intermediul Site-ului sunt destinate exclusiv uzului personal și nu vor putea fi comercializate ulterior achiziționării acestora de la Vânzător.

 

3.2.3. Vânzătorul va putea limita, unuia sau mai multor Clienți/Utilizatori, capacitatea de achiziționare a unor Produse disponibile pe Site la un moment dat, în condițiile menționate în prezentul Document.

 

3.2.4. Informațiile folosite pentru descrierea Produselor disponibile pe Site (inclusiv imagini și descrieri ale acestora) nu reprezintă o obligație contractuală din partea CS SALES &MARKETING S.R.L, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

3.2.5. În prezentarea Produselor disponibile pe Site, Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse sau accesorii, care se poate să nu fie incluse în costurile Produselor respective. Cu toate acestea, descrierea Produselor va cuprinde mențiuni clare referitoare la articolele incluse in prețul Produselor respective,

 

3.2.6. Clientul are opțiunea de a alege produsul oferit de Vânzător introducând numele produsului sau o parte din nume în caseta de căutare www.WorkingUP.ro. După selectarea produsului de către Client, www.WorkingUP.ro  va oferi o listă de oferte relevante corespunzătoare solicitării/căutarii clientului. Lista de oferte/produse este organizată în funcție de popularitate, de prețul produselor, de cât de relevante sunt sau în ordine alfabetică.

 

3.2.7. Pentru fiecare ofertă/produs, CS SALES &MARKETING S.R.L va  furniza cel puțin următoarele informații:

 

- numele produsului;

 

- fotografia produsului; pot fi utilizate și fotografii, care pot varia, de exemplu, în culoarea ambalajului produsului; însă descrierea textului ofertei/produsului este întotdeauna decisivă pentru evaluarea conformității produselor cu o anumită ofertă;

 

- specificațiile produsului;

 

- prețul produsului și al serviciului - este întotdeauna menționat ca prețul cu toate taxele incluse, excluzând costul transportului bunurilor către client, cu excepția cazului în care se prevede altfel în ofertă;

 

3.2.8. În afară de prețul produsului, oferta poate include și prețul transportului său către client sau în funcție de diferitele moduri de transport agreate de CS SALES &MARKETING S.R.L , conform mențiunilor de pe Site.

 

3.2.9. După selectarea unei oferte specifice, clientul adaugă produsul într-un coș de cumpărături al cărui conținut poate fi verificat/ modificat / corectat de client înainte de a trimite comanda.

 

3.2.10. În coșul de cumpărături, clientul are afișate întotdeauna toate bunurile adăugate în coș, prețul afișat al fiecărui produs, cantitatea de articole individuale (bucăți), totalul tuturor produselor adăugate în coș conform prețului unitar afișat și cantității comandate și costurile de expediere ale produselor comandate.

 

3.2.11. Plasarea unei comenzi de către client este considerată  cerere de încheiere a contractului de vânzare cu Vânzătorul / CS SALES &MARKETING S.R.L. După plasarea comenzii, CS SALES &MARKETING S.R.L înregistrează comanda și trimite un e-mail la adresa introdusă de client atunci când a plasat comanda. Prin înregistrarea comenzii de către CS SALES &MARKETING S.R.L contractul nu se consideră încheiat. Comanda trebuie acceptată de către CS SALES &MARKETING S.R.L, urmând ca după acceptare să se transmită o confirmare către client.

 

3.2.12. Clientul recunoaște că drepturile și obligațiile individuale care decurg din Contractul de Vânzare, dreptul de retragere din Contractul de Vânzare, livrarea Produsului, Garanția Calității Produsului, Revendicarea, Răspunderea CS SALES &MARKETING S.R.L - în calitate de Vânzător, Garanția Prețului de Achiziție și alte reclamații legate de relația contractuală între client și CS SALES &MARKETING S.R.L sunt cuprinse în prezentul document.

 

 3.3. Prețul Produselor

 

3.3.1. Toate prețurile aferente Produselor afișate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ toate taxele excluzând costul transportului bunurilor către client, cu excepția cazului în care se prevede altfel în ofertă. În cazul Produselor aflate la promoție, prețurile barate afișate pe Site în dreptul Produselor participante la promoție reprezintă prețul Produsului, valabil anterior aplicării reducerii de preț.

 

3.3.2. În cazul în care, din eroare, prețul afișat pe Site este mai mic decât preţul real de comercializare al unui Produs practicat de către Vânzător la acel moment, sau în cazul în care alte detalii cu privire la Produse au fost afișate în mod greșit, inclusiv din cauză că detaliile au fost introduse/preluate greșit în baza de date a Vânzătorului, Vânzătorul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și va informa Clienții despre preţul real al Produsului, prin orice mijloc de comunicare utilizat de către Vânzător, în cel mai scurt timp posibil. Ne alocăm dreptul de a nu livra produsele respective (ale căror preț si/sau specificații au fost eronat afișate), dacă livrarea nu s-a efectuat încă. 

 

3.3.3. Plata Produselor comandate se va efectua ,in principal în avans, prin transfer bancar / depunere numerar in contul Vânzatorului / plata cu cardul sau după caz ramburs la livrarea coletului de către curier . 

 

3.3.4. Produsele comandate se vor livra in urmatoarele conditii:

 

a. după plata  integrală a produselor comandate de client și acceptarea comenzii de către Vânzător. Produsele vor fi considerate plătite la data creditării contului Vânzătorului cu suma reprezentând contravaloarea integrală a acestora. Facturarea Produselor achiziționate se face exclusiv în lei (RON); 

 

b. După debitarea contului bancar al Clientului în urma efectuării plații online prin internet banking și transmiterea OP online catre Vânzător;

 

c.   În cazul în care plata se efectuează prin card bancar, Vânzătorul debitează contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea Produselor comandate. Autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul procesatorului de plăți mobilPay. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci din România sau din alte țări sub siglele VISA și MasterCard, cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

 

d. după transmiterea comenzii decătre client și acceptarea acesteia de către Vânzător , în situația în care variant de plată aleasă de catre Client este de plată ramburs, efectuată prin intermediul cărăușului( curierului rapid/ poștă/etc).

 

3.3.6. Vânzătorul nu este și nu va putea fi ținut responsabil pentru orice cost suplimentar suportat de către Client în cazul plăților online, cum ar fi dar fără a se limita la comisioane bancare, comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Toate costurile astfel generate vor fi suportate în mod exclusiv de către Client, acestea fiind condiții acceptate de către Client odată cu accceptarea termenilor și condițiilor.

 

3.3.7. Vânzătorul își rezervă dreptul de proprietate asupra Produselor pentru care a acceptat comanda până la achitarea integrală a preţului  Produselor de către Client, indiferent de modalitatea de plată aleasă de Client.

 

3.3.8. Pentru fiecare Comandă, costul transportului va fi indicat separat și va fi suportat exclusiv de către Client, cu excepția situațiilor în care acesta va fi în sarcina Vânzâtorului cu ocazia unor campanii anunțate de către Vânzător . Orice alte costuri legate de transport ce vor interveni între transportator şi Client după ce Produsele vor fi fost livrate de către Vânzător , vor reveni în sarcina exclusivă a Clientului. Pentru o comandă care se poate accepta numai parțial, Vânzătorul va anunța clientul dacă e necesară retrimiterea comenzii în măsura în care costul de livrare trece în sarcina Clientului și trebuie agreat de către acesta.

 

3.4. Comanda

 

3.4.1. Clientul poate transmite Comenzi pentru Produsele comercializate de către Vânzător pe Site, prin adăugarea Produsului dorit în coșul de cumpărături, telefonic - prin comunicarea detaliilor necesare agentului responsabil, prin e-mail, chat sau rețelele sociale. O comandă va fi considerată finalizată, doar  în momentul în care Vânzătorul trimite confirmarea înregistrării acesteia pe e-mail. In cazul comenzilor plasate telefonic, comanda se considera finalizata la momentul la care Clientul valideaza comanda, dupa confirmarea acesteia pe e-mail de catre Vanzator (prin trimiterea unui e-mail de confirmare a înregistrării, etc). 

 

3.4.2. La momentul accesării coșului de cumpărături, Produsele adăugate în acesta vor fi afișate, pentru a fi confirmate de către Client. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături nu generează automat înregistrarea comenzii și, respectiv, nu determină rezervarea automată a Produsului/Produselor din coș. După verificarea produselor pe care Clientul intenționează să le comande, Clientul isi va exprima optiunea privind modalitatea de livrare si modalitatea de plata si va completa formularul de comandă cu detaliile pentru livrare și facturare, respectiv nume şi prenume Client, adresa de livrare/facturare, adresa de e-mail și numărul de telefon. Dupa completarea datelor de mai sus, Clientul va putea efectua comanda prin accesarea butonului pentru finalizare comanda. Prin accesarea butonului pentru finalizare comanda, Clientul recunoaste si accepta ca aceasta actiune  implica o obligatie de plata – in functie de confirmarea / infirmarea comenzii de catre Vanzator.

 

3.4.3. Clientul va primi un e-mail de confirmare a înregistrării Comenzii. Emailul primit de către Client, după plasarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. În situaţia în care Clientul a selectat plata cu cardul, acesta va primi un e-mail suplimentar pentru confirmarea plăţii.  În cazul în care comanda nu poate fi acceptată (procesarea comenzii are loc, în general, într-un termen de 24 de ore) suma de bani plătită va fi restituită în contul Clientului în cel mult 7 zile de la data anunțului transmis de Vânzător.

 

3.4.4. Comanda se consideră finalizată doar la momentul confirmării înregistrării acesteia în mod expres de catre Vânzător. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru cumpărare  în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Clientul înțelege că pe Site pot fi plasate mai multe comenzi, de la mai mulți clienți, în același timp, în timp ce produsele adăugate în coș nu sunt rezervate înainte de trimiterea comenzii de către client. De asemenea, în pofida măsurilor întreprinse de Vânzător, pot exista întârzieri de preluare a informației dinspre sistemul informatic unde sunt importate date actualizate privind stocul de către interfața platformei de comerț online la care Clientul are acces sau pot apărea unele erori la determinarea stocului fizic de produse al Vânzătorului și/sau la introducerea/importarea de date privind stocul de pe Site. Clientul va fi informat de către Vânzător despre apariția unor astfel de situații (lipsa anumitor produse din stocul fizic), fără întârziere, pe suport durabil de exemplu e-mail.

 

 

 

3.4.5. Prin finalizarea Comenzii, Clientul confirmă că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii și își exprimă acordul cu privire la posibilitatea Vânzătorului de a-l contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat de către Vânzător, în orice situație în care acesta va considera că este necesară contactarea Clientului în vederea acceptării comenzii și/sau executării contractului intervenit între Vânzător și Client.

 

3.4.6. Contractul se va considera încheiat doar la momentul confirmării acceptării Comenzii de către Vânzător pe suport durabil, de exemplu email, doar la momentul validarii Comenzii de către Client și acceptarea comenzii de către Vânzător. Contractul se va referi doar la acele produse pentru care a fost acceptată comanda plasată de către Client, urmând a se transmite acestuia o confirmare de acceptare a comenzii printr-un e-mail prin care este informat că produsul a fost expediat. În situația în care comanda înregistrată nu poate fi acceptată, integral sau parțial, de către Vânzător, indiferent de motiv, Clientul va fi informat pe e-mail cu privire la această situație, fără întârziere, și se vor rambursa sumele plătite în avans (după caz) în cel mult 7 zile de la data anunțului transmis de Vânzător.

 

În cazul în care nu se poate onora un contract încheiat din motiv  că stocul fizic de produse e insuficient în raport cu cantitatea comandată sau  produsul nu mai e disponibil imediat (existaă posibilitatea unor întârzieri la livrare față de termenul convenit), a fost depistată o eroare tehnica ori  sunt constatate neconformități în momentul procesului de expediere a produselor, Clientul va fi informat pe e-mail cu privire la această situație,iar  dacă părțile nu se înțeleg astfel, Clientului i se vor rambursa sumele plătite în avans pentru acel(e) produs(e) în cel mult 7 zile de la încetarea contractului .

 

Vânzătorul poate denunța unilateral Comanda acceptată, printr-o notificare prealabilă transmisă Clientului printr-un email sau orice mijloc de comunicare ales de către Vânzător , pus la dispoziție de către Client ,  care face posibilă primirea comunicării , fără a putea fi obligat la plata vreunei  despăgubiri, în cazul în care:

 

a. în caz de plată online, banca emitentă a cardului Clientului nu acceptă plata sau procesatorul de carduri agreat de Vânzător nu validează tranzacția, indiferent de motiv;

 

b. în caz de plată prin bancă (Ordin de Plată / depunere numerar), dacă suma datorată de Client nu este depusă în contul indicat pe site in termen de 24 de ore de la data finalizarii și înregistrării Comenzii;

 

c. datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete sau incorecte;

 

d. activitatea Clientului pe Site produce și/sau poate produce daune de orice natură, prejudiciază în orice fel Site-ul, Societatea și/sau partenerii acesteia;

 

e. produsele comandate nu mai sunt în stocul Vânzătorului și nici al furnizorului/lor său;

 

3.4.7. Toate Comenzile Clientului și stadiul procesării acestora vor fi salvate în Contul creat de Client, la rubrica ”Comenzile mele” și vor putea fi vizualizate de acesta oricând va considera de cuviință.

 

3.4.8. Disponibilitatea unui Produs sau Serviciu va fi afișată în Site. Disponibilitatea afisată se bazeaza pe stocuri scriptice.  Disponibilitatea efectivă a produselor în vederea livrării lor va fi confirmată odată cu transmiterea e-mailului privind acceptarea comenzii.

 

3.4.9. Prin trimiterea comenzii, Cumpărătorul confirmă că s-a familiarizat cu acești Termeni și Condiții și că este de acord expres cu acești Termeni și Condiții.

 

3.5. Livrarea Produselor

 

Va rugam sa accesati sectiunea metode de livrare de pe site: https://WorkingUP.ro /pages/metode-de-livrare

 

 

 

4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL / POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Te rugăm să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site.

 

 

 

5. NEWSLETTER ȘI COMUNICARI COMERCIALE

 

5.1. Orice Utilizator sau Client care își creează un cont pe Site are posibilitatea de a opta pentru primirea de newslettere și/sau Comunicari Comerciale din partea Vânzătorului, transmise prin poșta electronică (e-mail), SMS și/sau apel telefonic.

 

5.2. Acordul exprimat prin bifarea opțiunii de acord pe Site va reprezenta consimțământul expres și neechivoc al Clientului/Utilizatorului cu privire la primirea de Newslettere și/sau Comunicari Comerciale din partea CS Sales &Marketing SRL .

 

5.3. Utilizatorul/Clientul va putea renunța în orice moment la primirea de newslettere și/sau Comunicari Comerciale, prin oricare din următoarele modalități:

 

a. accesarea link-ului de dezabonare, special destinat de la finalul newsletter-ului și/sau Comunicari Comerciale primite;

 

b. folosirea opțiunilor disponibile în Contul de Client pentru modificarea acceptului său de a primi newslettere și/sau Comunicari Comerciale;

 

c. contactarea CS Sales &Marketing  SRL, utilizând instrumentele dinsponibile pe Site în secțiunea Contact, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

 

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau Comunicari nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

5.5. CS Sales &Marketing SRL  își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newsletter și/sau Comunicari Comerciale, precum și dreptul de a restricționa accesul unui abonat la newsletter și/sau de a elimina din baza sa de date orice Utilizator/Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletter și/sau Comunicari Comerciale în cazul în care va considera că acesta, prin atitudinea sa, încalcă prevederile prezentului Document, periclitează Site-ul și/sau imaginea Vânzătorului și/sau a partenerilor contractuali ai acestuia, fără vreo notificare prealabilă sau angajament ulterior din partea Societății.

 

5.6. Toate drepturile cu privire la conținutul newsletter-ului și/sau al alertelor transmise de către Vânzător aparțin Societății.

 

5.7. Newsletter-ul va putea fi retrimis de abonați către terțe persoane, pe propria răspundere, fără a modifica structura sau conținutul mesajelor în cauză. În acest caz se va considera că terțele persoane în cauză au fost informate de către abonați cu privire la prevederile prezentului Document, fara ca Vânzătorul  sa aiba vreo obligatie fata de aceste persoane, in special in ceea ce priveste prelucrarea datelor acestora cu caracter personal

 

 

 

6.   LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

 

6.1.  Legea aplicabilă . Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.

 

6.2.   Soluționarea Disputelor

 

1. Părţile Contractului la Distanță vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută decurgând din încheierea şi executarea Contractului la Distanță.

 

2. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi înaintat spre soluționare instanțelor competente din România, fără ca prin aceasta să se restrângă dreptul Consumatorului în a recurge la modalitatea alternativă de soluționare a disputelor, prin accesarea portalurilor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ şi/sau www.anpc.ro.

 

3. Prezentul Document, conţinutul acestuia, Site-ul și Contractul încheiat între Vânzător și Client precum şi orice conflict care ar putea apărea între Client/Utilizator și CS SALES &MARKETING SRL   vor fi interpretate în conformitate cu legislaţia din România. Toate disputele vor fi soluţionate mai întâi pe cale amiabilă, de comun acord.

 

4. Dacă un Consumator întâmpină probleme legate de o comandă, care nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau cu persoana cu care discută, poate sa ne scrie la adresa office@WorkingUP.ro  pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă. 

 

5. Consumatorul poate depune o reclamație pentru o problemă nerezolvată cu privire la un produs/serviciu comercializat online prin intermediul platformei de soluționare on-line a litigiilor - ec.europa.eu/consumers/odr. cu mențiunea că atât Vânzătorul cât și consumatorul trebuie ca, mai întâi, să fie de acord asupra soluționării conflictului de către o entitate de soluționare alternativă a litigiilor, prezenta mențiune neconstituind un acord al Vânzătorului în acest sens.

 

6. Dacă soluționarea pe cale amiabilă sau alternativă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă din orașul în care are domiciliul consumatorul sau, după caz, în care are sediul CS SALES &MARKETING SRL  , conform prevederilor codului de procedură civilă. 

 

7. Dacă Utilizatorul/Clientul nu se încadrează la categoria ”consumatori”, conflictul va fi soluționat în toate cazurile de către instanța competentă de la sediul  CS SALES &MARKETING SRL  .

 

 

 

7. DISPOZIȚII FINALE

 

7.1. În limita prevederilor din prezentul Document - Termeni și Condiții, CS Sales&Marketing SRL  nu va răspunzătoare pentru eventualele erori apărute pe Site, indiferent de cauză, inclusiv dar fără a se limita la modificări, setări, etc., pentru care nu a existat intentia administratorului Site-ului de a le efectua. Vânzătorul  nu răspunde pentru prejudiciile produse ca urmare a nefuncționării integrale sau parțiale a Site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe Site. Totodată, Vânzătorul nu va răspunde de conținutul și/sau calitatea altor website-uri la care se poate ajunge prin diverse legături cu Site-ul Societății. Pentru respectivele website-uri răspunderea integrală va reveni deținătorilor website-urilor respective.

 

7.2. Nici una dintre părţile unui Contract încheiat între Client și Vânzător nu va fi ţinută răspunzătoare pentru neexecutarea Contractului şi a obligaţiilor lor contractuale, dacă acea neexecutare se datorează unui eveniment considerat în mod rezonabil a fi eveniment de forţă majoră. Partea care invocă evenimentul de forţă majoră va notifica cealaltă parte în scris în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la apariţia acelui eveniment, iar partea care notifică va lua toate măsurile disponibile şi necesare pentru a limita orice efecte adverse posibile ale evenimentului de forţă majoră. În situaţia în care evenimentul de forţă majoră depăşeşte 15 (cincisprezece) zile calendaristice, atunci oricare parte va avea dreptul de declara încetarea imediată a Contractului.

 

În situația în care evenimentul neprevăzut care se încadrează în oricare dintre definițiile cazului de forță majoră definit de Codul civil sau orice lege special , devenit de notorietate  fiind făcut cunoscut prin canale media  de către autoritățile statului , nu fac necesară obținerea unui certificat care să confirme această împrejurare. Partea care o invocă se va putea prevala de aceasta, în situația imposibilității de onorare a obligațiilor asumate . 

 

 

 

7.3. Prin accesarea/vizitarea/vizualizarea/utilizarea Site-ului și/sau al oricărui conținut trimis de către CS SALES &MARKETING SRL  Utilizatorului/Clientului, acesta din urmă își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Document – ”Termeni și Condiții”.

 

7.4. În cazul în care orice dispoziţie de mai sus este declarată nulă sau inaplicabilă de către o instanţă, dispoziţia nulă sau inaplicabilă va fi eliminată din Document, celelalte dispoziţii urmând a rămâne în vigoare.

 

7.5. CS SALES &MARKETING SRL  își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral Site-ul/structura acestuia și/sau Conținutul, oricând va considera de cuviință, fără notificarea și/sau acordul prealabil al Utilizatorului și/sau Clientului, precum și de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

 

7.6. CS SALES &MARKETING SRL  are dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții fără nici o notificare în prealabil.

 

Odată cu lansarea unei Comenzi, CS SALES &MARKETING SRL  înțelege că Utilizatorul/Clientul a citit și înțeles si acceptat expres  ”Termeni și Condițiile ” care guvernează regulile de funcționare ale acestui Site, iar Comanda lansată de Client și confirmată ca acceptată de CS SALES &MARKETING SRL  are valoare de contract încheiat între părți, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din acesta.

 

 

 

Brand Slider